apibendrinti

apibeñdrinti tr. 1. padaryti išvadą iš atskirų atvejų, faktų: Fizinė chemija apibendrina gausius eksperimentų duomenis J.Mat. 2. padaryti bendrą, suteikti bendros reikšmės: Apibeñdrinti atskirą reiškinį . Apibendrinti galima įvairias vienarūšes sakinio dalis . \ bendrinti; apibendrinti; subendrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apibendrinti — apibeñdrinti vksm. Apibeñdrinkite pasakýtas minti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tipizuoti — tipizuoti, uoja, ãvo tr. NdŽ, DŽ1 1. standartizuoti: Tipizuotos bei unifikuotos tekinimo, gręžimo staklės sp. 2. meniškai apibendrinti: Poetas, dar neturėdamas tvirtesnių pasaulėžiūros pagrindų, nesugebėjo apibendrinti, tipizuoti savo patirties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibendrinimas — apibeñdrinimas sm. (1); Z.Žem, FT → apibendrinti 1: Vaiko protavimas parodo sugebėjimą daryti platesnes išvadas ir apibendrinimus sp. bendrinimas; apibendrinimas; subendrinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrinti — beñdrinti, ina, ino 1. tr. daryti bendrą, jungti: Turtą beñdrinti DŽ. 2. refl. bendrauti, bičiuliauti: Ta teta ir visai nesibeñdrina Nm. bendrinti; apibendrinti; subendrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • natūralistas — natūralìstas, ė smob. (2) 1. TrpŽ gamtos tyrinėtojas, gamtininkas. 2. natūralizmo (meno krypties) šalininkas: Natūralistas nepastebi gamtoje to, kas būdingiausia, nesugeba gamtos vaizdo meniškai apibendrinti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patirtis — patirtìs sf. (3b) patyrimas, patyrimo išdava: Potyris ir patirtìs tuo skiriasi vienas nuo antros, kad potyris labiau pabrėžia vienkartinį patyrimo veiksmą, o patirtìs reiškia tokio veiksmo išdavą FT. Patirtis – senatvės lobis Vd. Jo pãtirtys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sintetinti — sintètinti, ina, ino tr. DŽ 1. chem. jungti sintezės būdu, daryti sintezę: Augalai gali sintetinti vitaminus, todėl vaisiai ir daržovės yra pagrindiniai vitaminų šaltiniai rš. 2. apibendrinti, jungti į vienovę: Išmintis – tai mokslas, kurio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subendrinti — subeñdrinti 1. tr. Vlkv padaryti bendrą, sujungti: Kad subeñdrintume indus, tai užtektų Krok. Ūkio gyvuliai subendrinti sp. Subeñdrinti turtą DŽ. 2. refl. susidraugauti: Kurs kitą veikia, tas su juo ir susideda, susibendrina, susiriša Vd.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumuoti — 1 sumuoti, uoja, ãvo tr. 1. sudėti, apskaičiuoti: Sumuoti išlaidas DŽ. Sumuoti (skaičius) BŽII422. Kasa, automatiškai įrašanti ir sumuojanti pajamas rš. | refl. NdŽ. 2. DŽ padaryti santrauką, apibendrinti: Ūkiai sumuoja praėjusių metų rezultatus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susintetinti — susintètinti tr. DŽ1 1. chem. sudaryti sudėtinius cheminius junginius sintezės būdu: Vėliau augalas pasinaudoja šių bakterijų susintetintais azoto junginiais rš. 2. sujungti atskiras dalis, elementus į vienovę, apibendrinti: Žemaitė savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.